Sep 21, 2009

Oljud
FNs generalförsamling är i New York den här veckan. Det märks med råge. Konstant sirenojud och tutningar utanför kontorsfönstret. Det är skönt att få arbetsro på jobbet.

No comments: